Εορτολόγιο

Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

π. Αυγουστίνος Καντιώτης : Καλύτερα να καλλιεργούν πατάτες παρά να δικάζουν επί τη βάσει αντιχριστιανικών και αντι-ηθικών νόμων.

 

π. Αυγουστίνος Καντιώτης : Καλύτερα να καλλιεργούν πατάτες παρά να δικάζουν επί τη βάσει αντιχριστιανικών και αντι-ηθικών νόμων.Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024

Να διαβάζετε, να διαβάζετε! Είναι όλα γραμμένα με το Πνεύμα το Άγιο!

 


Μια φορά ρώτησα τον Γέροντα Πορφύριο να μου πει κάτι για την προσευχή. Κι εγώ περίμενα να μου μιλήσει για τη νοερά προσευχή, για τη μονολόγιστη ευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».

 Και ο γέροντας μού λέει:

«Να διαβάζετε, να διαβάζετε! Το ψαλτήριο, ύμνους, παρακλητική, τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Είναι όλα γραμμένα με το Πνεύμα το Άγιο! Κι όταν ο άνθρωπος τα διαβάζει τότε κοινωνεί με το Άγιο Πνεύμα με το οποίο αυτά εγράφησαν. Και να λέτε το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» συνεχώς, αδιαλείπτως!»

«Σ’ εκείνο πού δίνω τή μεγαλύτερη σημασία είναι τό ενδιαφέρον γιά τήν Εκκλησία, γιά τή μελέτη τής Αγίας Γραφής, γιά τίς ακολουθίες. Μελετώντας τά λόγια τού Θεού, θεραπεύεται κανείς χωρίς νά τό καταλάβει!»

proskynitis

https://simeiakairwn.wordpress.com

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024

Οἱ συντονισμένες προσπάθειες ἀθρησκοποίησης τοῦ Κράτους κάτω ἀπὸ τὴ μύτη τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Χριστιανῶν

 

Οἱ συντονισμένες προσπάθειες ἀθρησκοποίησης τοῦ Κράτους κάτω ἀπὸ τὴ μύτη τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Χριστιανῶν

 Οἱ συντονισμένες προσπάθειες ἀθρησκοποίησης τοῦ Κράτους κάτω ἀπὸ τὴ μύτη  τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Χριστιανῶν - Triklopodia

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θέσπιδος 11 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 8025211 estiapm@gmail.com

Ἐδῶ καὶ δεκαετίες γίνονται ὀργανωμένες προσπάθειες, ἀποκοπῆς τῶν σχέσεων Ἐκκλησίας – Κράτους. Στὰ πλαίσια αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν, ἐμφανίστηκαν κάποιες ἑνώσεις ποὺ προωθοῦν νυχθημερὸν αὐτὸν τὸ σκοπό.

Μερικὲς ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ ΕλΕΔΑ (Ἑλληνικὴ Ἕνωση γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου), τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ (Ἑλληνικὸ Ἵδρυμα Εὐρωπαϊκῆς καὶ Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς), τὸ Ἑλληνικὸ Παρατηρητήριο τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἐλσίνκι, ἡ ἕνωση ἀθέων, ἡ ΚΕΠΕΚ (Κίνηση Ἑλλήνων Πολιτῶν γιὰ τὴν Ἐκκοσμίκευση τοῦ Κράτους). Οἱ ἐν λόγῳ ὀργανισμοὶ φέρονται νὰ ἔχουν ὡς ἕνα ἀπὸ τοὺς κύριους σκοπούς τους, τὸ διαχωρισμὸ κράτους – Ἐκκλησίας. Ὡστόσο, δὲν ἐπικεντρώνονται στὸ νομικὸ χωρισμό, ἀλλὰ στὸν ψυχικὸ χωρισμὸ τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, μὲ προσπάθειες ἀποδόμησης τοῦ χριστιανισμοῦ, χωρὶς νὰ ἐπιτίθενται σὲ ἄλλες θρησκεῖες.

Γιὰ τὴν πραγμάτωση τοῦ σκοποῦ τους, ὁρισμένοι ἐξ αὐτῶν, διοργανώνουν ὁμιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων, «φανεροὺς δείπνους», «ἠλιούγεννα», βάλλοντας συστηματικὰ κατὰ τῆς χριστιανικῆς πίστης. Ἀναζητοῦν διακαῶς ἀτοπήματα τοῦ κλήρου, ὑπαρκτὰ καὶ ἀνύπαρκτα, γιὰ νὰ τὰ προβάλουν στοχοποιώντας τοὺς κληρικοὺς καὶ τὶς οἰκογένειές τους, γιὰ νὰ ρίξουν τὸ ράσο στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὴν ἀναγκαία σύνδεσή τους μὲ πνευματικό, διά τοῦ ὁποίου ὁ Θεός δίνει τὴν ἄφεση στὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως.

Προηγήθηκε πολυετὴς μιντιακὴ προπαγάνδα ἡ ὁποία πέτυχε νὰ κοποῦν οἱ δεσμοὶ μέρους τοῦ λαοῦ μὲ τὴν Ἐκκλησία. Σὲ αὐτὴ τὴν προσπάθειά τους, συμβάλαμε καὶ οἱ χριστιανοὶ ποὺ δὲν βιώσαμε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ δὲν ἀποδείξαμε μὲ τὴ ζωή μας ὅτι ὅσοι ἀκολουθοῦν τὸν Χριστὸ δὲν εἶναι ὅπως οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα, ἐξαρτημένοι ἀπὸ τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, τὶς ἀνέσεις καὶ τοὺς ἐπαίνους τοῦ κόσμου.

Βασικὸ ἐμπόδιο σὲ ἐκεῖνο ποὺ ὀνομάζουν ἐκκοσμίκευση τοῦ κράτους, εἶναι τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα. Ἤδη ἀπὸ τὸ πρῶτο σύνταγμα τῆς Α΄ Ἐθνοσυνέλευσης τοῦ 1822, ὁρίζεται ὅτι «Ἐπικρατοῦσα θρησκεία εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπικράτειαν, εἶναι ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἀνέχεται ὅμως ἡ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος πᾶσαν ἄλλην Θρησκείαν, καὶ αἱ τελεταὶ καὶ ἱεροπραγίαι ἑκάστης αὐτῶν ἐκτελοῦνται ἀκωλύτως.»

Ἀναγνωρίστηκε, δηλαδή, ἡ ἄρρηκτη σύνδεση Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ Ἑλλάδος, ἀφοῦ ἡ ὀρθόδοξη πίστη ἦταν ἀπαραίτητο γνώρισμα τῆς ἐθνικῆς συνείδησης, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία διατήρησε τὸν Ἑλληνισμὸ στὰ χρόνια τῆς «φρικώδους ὀθωμανικῆς δυναστείας». Παράλληλα θεσπίστηκε ἡ ἀνεξιθρησκία, ὡς γέννημα θρέμμα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τὸ Εὐαγγέλιο προστατεύει τὴν ἐλεύθερη ἐπιλογὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ δὲν ἐπιβάλλει τρόπο ζωῆς. Γιὰ αὐτὸ ἄλλωστε, δὲν ὑπάρχουν σὲ μὴ χριστιανικὲς χῶρες, ἀντίστοιχες ἀντιθρησκευτικὲς ὁμάδες, διότι οἱ ἄλλες θρησκεῖες καὶ ἡ ἀθεΐα, δὲν ἀνέχονται τὴν ἀμφισβήτηση, μὲ ἀποτέλεσμα ὅπου ἔχουν τὸν κρατικὸ ἔλεγχο, νὰ ἐπιβάλλουν τὰ δικά τους πιστεύματα στοὺς πολῖτες.

Τὸ ἑλληνικὸ κράτος, πλέον τῶν 200 ἐτῶν, πορεύθηκε μὲ ὅλα τὰ μετέπειτα συντάγματα νὰ ἀναγνωρίζουν ἐπικρατοῦσα θρησκεία καὶ ἀνεξιθρησκία. Οὐδεὶς ἐμποδίζεται νὰ πιστεύει ἢ νὰ μὴν πιστεύει, ὅπως ἐπιθυμεῖ. Τρανὴ ἀπόδειξη, ἡ ἐλεύθερη δραστηριοποίηση τῶν παραπάνω ὀργανισμῶν ποὺ νυχθημερὸν βάλλουν κατὰ τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας. Ἐπιπλέον, κανένας Ἕλληνας δὲν ἀντιμετωπίζεται ὑποδεέστερα ἀπὸ τὸ Κράτος ἐξ αἰτίας τῆς θρησκείας του.

Βεβαίως, ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἐφαρμόζεται ἡ συναλληλία, οὐσιαστικὰ ὑποβιβάζει τὴν Ἐκκλησία σὲ ὑφισταμένη τῆς Πολιτείας καὶ τῆς στερεῖ ἐνίοτε τὸ δικαίωμα νὰ ὁρίζει τὰ τοῦ οἴκου Της. Ἡ Πολιτεία τὴν ἀντιμετωπίζει ὡς ἕνα εἶδος κοινωνικῆς πρόνοιας μὲ μεταφυσικὲς ἀνησυχίες τὶς ὁποῖες οἱ πλεῖστοι κυβερνῶντες ἀντιμετωπίζουν ὡς γραφικότητες. Ὅμως, ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι κοινωφελὲς ἵδρυμα. Ἔχει ἀποστολὴ νὰ ἀναγεννήσει τοὺς ἀνθρώπους. Ἂν σταματήσει νὰ θρέφει μὲ τὸν ἀνόθευτο λόγο τοῦ Θεοῦ, θὰ ἔχει χάσει τὸ δρόμο Της, ὅσες μερίδες καὶ ἂν δώσει στοὺς ἀπόρους. Ἴσως καὶ οἱ στρατιὲς αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων ποὺ βάλουν τώρα κατὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ζητοῦν τὴν περιθωριοποίησή της, νὰ μὴν ὑπῆρχαν ἂν Ἐκείνη φρόντιζε νὰ τοὺς κατηχήσει μὲ μητρικὸ ἐνδιαφέρον στὸ Λόγο τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπιπλέον, ἡ Πολιτεία νομοθετεῖ συστηματικὰ ἐνάντια στὸ Εὐαγγέλιο, Ἔχοντας πετύχει οἱ νόμοι τοῦ κράτους νὰ εἶναι ἐντελῶς ἄθρησκοι ἢ ἀντιχριστιανικοί, οἱ παραπάνω ὀργανισμοὶ ἐπιμένουν νὰ ζητοῦν ἐκκοσμίκευση τοῦ κράτους, μὲ σκοπὸ νὰ ἐξαφανιστεῖ κάθε ἀπομεινάρι τῆς πίστης τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὸ δημόσιο βίο.

Γιὰ νὰ νοηματοδοτήσουν τὴ ζωή τους, τὴν ἀφιερώνουν στὸν μάταιο ἀγῶνα νὰ πείσουν καὶ τοὺς ὑπόλοιπους νὰ ἐνταχθοῦν στὴ θρησκεία τῆς ἀθεΐας. Ἂν δὲν ὑπῆρχε ἡ ἀνεξιθρησκία, θὰ ἐπεδίωκαν νὰ ἀναστήσουν νέες ρωμαϊκὲς ἀρένες καὶ σοβιετικὰ γκουλὰνγκ κατὰ τῶν χριστιανῶν. Τυφλωμένοι ἀπὸ ἐμπάθεια, δὲν ἀναλογίζονται ὅτι κανένας ἀπὸ ὅσους πολέμησαν τὸν Χριστὸ δὲν κατάφερε νὰ ὑπερισχύσει, ὅση βία, ὅσο ψέμα καὶ ἂν χρησιμοποίησε.

Ἡ προσπάθεια γιὰ ἐθνικὴ ἀποχριστιανοποίηση ἐξυπηρετεῖ τὰ σχέδια τῶν ἐγχώριων καὶ διεθνῶν ἠγεμονίσκων. Διότι, οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν ἔχουν πίστη στὸν Θεό, χειραγωγοῦνται εὔκολα καὶ πηγαίνουν ἐκεῖ ποὺ θέλουν οἱ καθοδηγητές τους. Αὐτὸ φανερώνει καὶ πόσο ἰσχυρὲς εἶναι οἱ βάσεις τοῦ χριστιανισμοῦ γιὰ κάθε ἄνθρωπο ξεχωριστὰ ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς λαοὺς συνολικά, ὥστε ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἀντισταθοῦν νὰ γαντζώνονται περισσότερο στὸν Χριστὸ γιὰ νὰ παραμείνουν σταθεροὶ καὶ ἄκαμπτοι. Αὐτὸ ἂν ἐπιτευχθεῖ σὲ μαζικὸ βαθμό, θὰ ἔχουν ἀποτύχει, ὅπως συνέβη στὶς πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες.

Ὅμως, παράλληλα μὲ τὴν ἀντιχριστιανικὴ δράση, παρατηρεῖται καὶ μία στροφὴ ἑνὸς ὄχι εὐκαταφρόνητου μέρους τοῦ λαοῦ πρὸς τὴν πίστη. Ἄνθρωποι ποὺ παρασύρθηκαν ἀπὸ τὴ γοητεία τῆς ἁμαρτίας, ἀλλὰ ἀπογοητεύτηκαν ἀπὸ τὴν ὑλιστικὴ ζωή, βρῆκαν διέξοδο στὸ Χριστὸ καὶ ἄλλαξαν ζωή.

Αὐτοὶ κρατοῦν τὶς εἰκόνες στὸ μαγαζὶ ἢ στὸ γραφεῖο τους, κάνουν τὸ σταυρό τους περνώντας ἀπὸ ναούς, πηγαίνουν τὰ παιδιά τους στὸ κατηχητικό, κλείνουν τὴν τηλεόραση γιὰ νὰ μὴν ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὴν κατήχηση τοῦ διαβόλου, μελετοῦν τὴν Ἁγία Γραφή, δὲν θυσιάζουν τὸν ἐκκλησιασμὸ γιὰ ὕπνο ἢ ἐκδρομές, τηροῦν τόν προσευχητικὸ κανόνα τους, νηστεύουν τίς καθορισμένες ἡμέρες, ἀντιμετωπίζουν κάθε δύσκολη περίσταση ὡς μία εὐκαιρία ποὺ δίνεται ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς. Αὐτοὶ καθημερινὰ ἀντιστέκονται καὶ ὀφείλουν νὰ ἀντιστέκονται στὴν ἀθρησκοποίηση τοῦ Κράτους. Ὅσο ὑπάρχουν τέτοιοι Ἕλληνες θὰ ὑπάρχει ἡ μαγιὰ ποὺ μπορεῖ νὰ ζυμώσει ὅλο τὸ φύραμα.

Ἂς ἀναλογιστοῦμε ποιά Ἑλλάδα παραλάβαμε καὶ ποιά Ἑλλάδα θὰ παραδώσουμε στὰ παιδιά μας. Γιὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ πνευματικοῦ θησαυροῦ της, θὰ δώσουμε λόγο ὅλοι μας, καθένας ἀναλόγως μὲ τὴν θέση του. Γι’ αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ ἀντισταθοῦμε, νὰ πέσουμε μαχόμενοι ἂν χρειαστεῖ, ὥστε νὰ μὴ βρεθοῦμε ἀναπολόγητοι ὡς δοῦλοι πονηροὶ καὶ ὀκνηροί.

Ἡ μάχη αὐτὴ ἀπαιτεῖ συνεχῆ ἐπαγρύπνηση μὲ ἐμπιστοσύνη στὸ Θεό, ὁ Ὁποῖος ἐπιτρέπει τὶς μάχες γιὰ νὰ δώσει τὰ στεφάνια. Ὄχι γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς μάχης, ἀλλὰ γιὰ τὸν κόπο καὶ τὴ θυσία. Ἐπιτρέπει νὰ χτυπάει τὸ ἐχθρικὸ πυροβολικό, γιὰ νὰ μὴν ἀποκοιμηθοῦμε καὶ χάσουμε τὸν ἀγῶνα τῆς σωτηρίας. Παράλληλα, μᾶς δίνει τὰ ὅπλα, τὴ διάθεση, τὴν ψυχικὴ ἐνίσχυση, τὸν ἐνθουσιασμὸ γιὰ νὰ νικήσουμε.

 

πηγή:  orthros.eu

https://makkavaios.blogspot.com

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος – Δώσε κάτι, έστω και ελάχιστο, σ’ εκείνον που έχει ανάγκη

 

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος – Δώσε κάτι, έστω και ελάχιστο, σ’ εκείνον που έχει ανάγκη

Μετά την παράβαση, λοιπόν, εμφανίστηκαν οι φθόνοι και οι φιλονικίες και η δολερή τυραννία του διαβόλου, που παρασύρει πάντα με τη λαιμαργία της ηδονής και ξεσηκώνει τους πιο τολμηρούς ενάντια στους πιο αδύνατους.

Μετά την παράβαση, το ανθρώπινο γένος χωρίστηκε σε διάφορες φυλές με διάφορα ονόματα και η πλεονεξία κατακερμάτισε την ευγένεια της φύσεως, αφού πήρε και το νόμο βοηθό της.

Εσύ, όμως, να κοιτάς την αρχική ενότητα και ισότητα, όχι την τελική διαίρεση· όχι το νόμο που επικράτησε, αλλά το νόμο του Δημιουργού. Βοήθησε, όσο μπορείς, τη φύση, τίμησε την πρότερη ελευθερία, δείξε σεβασμό στον εαυτό σου, συγκάλυψε την ατιμία του γένους σου, παραστάσου στην αρρώστια, σύντρεξε στην ανάγκη.

Παρηγόρησε ο γερός τον άρρωστο, ο πλούσιος τον φτωχό, ο όρθιος τον πεσμένο, ο χαρούμενος τον λυπημένο, ο ευτυχισμένος τον δυστυχισμένο.

Δώσε κάτι στο Θεό ως δώρο ευχαριστήριο, για το ότι είσαι ένας απ’ αυτούς που μπορούν να ευεργετούν και όχι απ’ αυτούς που έχουν ανάγκη να ευεργετούνται, για το ότι δεν περιμένεις εσύ βοήθεια από τα χέρια άλλων, αλλ’ από τα δικά σου χέρια περιμένουν άλλοι βοήθεια.

Πλούτισε όχι μόνο σε περιουσία, μα και σε ευσέβεια, όχι μόνο σε χρυσάφι, μα και σε αρετή, ή καλύτερα μόνο σε αρετή.

Γίνε πιο τίμιος από τον πλησίον με την επίδειξη περισσότερης καλοσύνης. Γίνε θεός για τον δυστυχισμένο με τη μίμηση της ευσπλαχνίας του Θεού.

Δώσε κάτι, έστω και ελάχιστο, σ’ εκείνον που έχει ανάγκη. Γιατί και το ελάχιστο δεν είναι ασήμαντο για τον άνθρωπο που όλα τα στερείται, μα ούτε και για το Θεό, εφόσον είναι ανάλογο με τις δυνατότητές σου.

Αντί για μεγάλη προσφορά, δώσε την προθυμία σου. Κι αν δεν έχεις τίποτα, δάκρυσε. Η ολόψυχη συμπάθεια είναι μεγάλο φάρμακο γι’ αυτόν που δυστυχεί. Η αληθινή συμπόνια ανακουφίζει πολύ από τη συμφορά.

Δεν έχει μικρότερη αξία, αδελφέ μου, ο άνθρωπος από το ζώο, που, αν χαθεί ή πέσει σε χαντάκι, σε προστάζει ο νόμος να το σηκώσεις και να το περιμαζέψεις (Δευτ. 22:1-4). Πόση ευσπλαχνία, επομένως, οφείλουμε να δείχνουμε στους συνανθρώπους μας, όταν ακόμα και με τ’ άλογα ζώα έχουμε χρέος να είμαστε πονετικοί;

«Δανείζει το Θεό όποιος ελεεί φτωχό», λέει η Γραφή (Παροιμ. 19:17). Ποιος δεν δέχεται τέτοιον οφειλέτη, που, εκτός από το δάνειο, θα δώσει και τόκους, όταν έρθει ο καιρός; Και αλλού πάλι λέει: «Με τις ελεημοσύνες και με την τιμιότητα καθαρίζονται οι αμαρτίες» (Παροιμ. 15:27α).

Ας καθαριστούμε, λοιπόν, με την ελεημοσύνη, ας πλύνουμε με το καλό βοτάνι τις βρωμιές και τους λεκέδες μας, ας γίνουμε άσπροι, άλλοι σαν το μαλλί και άλλοι σαν το χιόνι, ανάλογα με την ευσπλαχνία του ο καθένας.

«Μακάριοι», λέει, «όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σ’ αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεός Του» (Ματθ. 5:7). Το έλεος υπογραμμίζεται στους μακαρισμούς.

Και αλλού: «Μακάριος είν’ εκείνος που σπλαχνίζεται τον φτωχό και τον στερημένο» (Ψαλμ. 40:2).

Και: «Αγαθός άνθρωπος είν’ εκείνος που συμπονάει τους άλλους και τους δανείζει» (Ψαλμ. 111:5).

Και: «Παντοτινά ελεεί και δανείζει ο δίκαιος» (Ψαλμ. 36:26).

Ας αρπάξουμε το μακαρισμό, ας τον κατανοήσουμε, ας ανταποκριθούμε στην κλήση του, ας γίνουμε αγαθοί άνθρωποι. Ούτε η νύχτα να μη διακόψει τη ελεημοσύνη σου.
Μην πεις, «Φύγε τώρα και έλα πάλι αύριο να σου δώσω βοήθεια» (Παροιμ. 3:28), γιατί μπορεί από σήμερα ως αύριο να συμβεί κάτι, που θα ματαιώσει την ευεργεσία.

Η φιλανθρωπία είναι το μόνο πράγμα που δεν παίρνει αναβολή. «Μοίραζε το ψωμί σου σ’ εκείνους που δεν έχουν στέγη» (Ησ. 58:7). Και αυτά να τα κάνεις με προθυμία. «Όποιος ελεεί», λέει ο απόστολος, «ας το κάνει με ευχαρίστηση και γλυκύτητα» (Ρωμ. 12:8).

Με την προθυμία, το καλό σου λογαριάζεται σαν διπλό. Η ελεημοσύνη που γίνεται με στενοχώρια ή εξαναγκασμό, είναι άχαρη και άνοστη. Να πανηγυρίζουμε πρέπει, όχι να θρηνούμε, όταν κάνουμε καλοσύνες.

Μήπως νομίζεις πως η φιλανθρωπία δεν είναι αναγκαία, αλλά προαιρετική; Μήπως νομίζεις πως δεν αποτελεί νόμο, αλλά συμβουλή και προτροπή; Πολύ θα το ‘θελα κι εγώ έτσι να είναι. Και έτσι το νόμιζα.

Μα με φοβίζουν όσα λέει η Γραφή για εκείνους που, την ημέρα της Κρίσεως, ο Δίκαιος Κριτής βάζει στ’ αριστερά Του, σαν κατσίκια, και τους καταδικάζει (Ματθ. 25:31-46).

Αυτοί δεν καταδικάζονται γιατί έκλεψαν ή λήστεψαν ή ασέλγησαν ή έκαναν οτιδήποτε άλλο απ’ όσα απαγορεύει ο Θεός, αλλά γιατί δεν έδειξαν φροντίδα για το Χριστό μέσω των δυστυχισμένων ανθρώπων.

Όσο είναι καιρός, λοιπόν, ας επισκεφθούμε το Χριστό, ας Τον περιποιηθούμε, ας Τον θρέψουμε, ας Τον ντύσουμε, ας Τον περιμαζέψουμε, ας Τον τιμήσουμε.

Όχι μόνο με τραπέζι, όπως μερικοί, όχι μόνο με μύρα, όπως η Μαρία, όχι μόνο με τάφο, όπως ο Αριμαθαίος Ιωσήφ, όχι μόνο με ενταφιασμό, όπως ο φιλόχριστος Νικόδημος, όχι μόνο με χρυσάφι, λιβάνι και σμύρνα, όπως οι μάγοι πρωτύτερα.

Μα επειδή ο Κύριος των όλων θέλει έλεος και όχι θυσία και επειδή η ευσπλαχνία είναι καλύτερη από τη θυσία μυριάδων καλοθρεμμένων αρνιών, ας Του την προσφέρουμε μέσου εκείνων που έχουν ανάγκη, μέσω εκείνων που βρίσκονται σήμερα σε δεινή θέση, για να μας υποδεχθούν στην ουράνια βασιλεία, όταν φύγουμε από τον κόσμο τούτο και πάμε κοντά στον Κύριο μας, το Χριστό, στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν.

ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

 

πηγή:  enromiosini.gr

https://makkavaios.blogspot.com

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024

Μετανοώ σημαίνει αλλάζω…

 

Μετανοώ σημαίνει αλλάζω…


Μετάνοια=Μετά+νους. 

ΔΗΛΑΔΗ:

Αλλάζω τρόπο σκέψης και επομένως αλλάζω και τρόπο ζωής, ως προς την σχέση μου με τον εαυτό μου, με τους συνανθρώπους μου, και κυρίως ως προς την σχέση μου με τον Θεό… 

Δεν περιμένω να αλλάξουν πρώτα οι άλλοι ή το σύμπαν ολόκληρο, για να με βοηθήσει να αλλάξω στο τέλος κι εγώ. ΑΛΛΑ τολμώ να αλλάξω πρώτος εγώ, έτσι ώστε να έχει αλλάξει ένα μέρος του σύμπαντος, που μπορεί να εμπνεύσει κι άλλους να αλλάξουν…

Και αλλάζω προς το καλύτερο…

Αλλάζω και ανακαλύπτω την αξία μου ως παιδί του Θεού, τις αρετές που μου δώσε Εκείνος για να μοιράζομαι και να δίνω χαρά, θετικότητα…

Αλλάζω και αναγνωρίζω τα λάθη και τα πάθη μου και πόσο πλήγωσα μ’ αυτά την ψυχή μου, τους γύρω μου και τον Ουράνιο Πατέρα μου…

Αλλάζω, ταπεινώνομαι, ζητάω συγνώμη και προσπαθώ. Διορθώνω ό,τι διορθώνεται…

Αλλάζω και αγαπώ πιο πολύ τον Ιησού Χριστό και Του το δείχνω έμπρακτα…

Αλλάζω ρότα για χάρη Του!!!

Κοιτάω στο εξής μόνο ψηλά στον Ουρανό, Εκείνον!!! 

Τον εμπιστεύομαι και Του ζητώ καθημερινά το Άγιο Πνεύμα Του να με καθοδηγεί στα μονοπάτια του Φωτός, της Αγάπης και της συγχώρεσης!!! 

Η μετάνοια για τους αληθινούς Χριστιανούς είναι καθημερινός αγώνας…

Ας μην το ξεχνάμε. Δεν αρκεί η μία φορά!

Η Μετάνοια είναι βήματα ζωής…

Μετά+νοώ = Αλλά+ζω

ΠΗΓΗ

https://simeiakairwn.wordpress.com

iakairwn.wordpress.com/

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

"Έρχεται ώρα καί νῦν έστί"

 

  Συμβαίνουν γεγονότα στήν όλη μας ζωή , πότε περισσότερο, πότε λιγότερο δύσκολα, πότε βαρύτερα, πότε έλαφρότερα, τά όποία είναι πρόγνωση τῶν έσχάτων.
Άπό τό ένα μέρος, όπως καί νά έχει τό πράγμα, ό Κύριος θά έρθει. Δέν μᾶς λέει πότε Εκείνος ξέρει καί δέν θέλει νά τό ξέρουμε έμείς. Καί όταν δέν ψάχνουμε νά βρούμε πότε θά έρθει, τότε ώφελούμαστε, τότε πορευόμαστε σωστά, άλλιώς κάτι δέν πάει καλά.

Άπό τό άλλο μέρος, ό Κύριος είπε: "Έρχεται ώρα καί νῦν έστί". Αύτό είναι τό μυστικό τῆς χριστιανικῆς έποχής: Έρχεται ή ώρα, κάποτε όλα θά άποκαλυφθοῦν, θά φανερωθοῦν, έρχεται ή βασιλεία τοῦ Θεοῦ άλλά όμως καί ήρθε καί είναι έντός ήμῶν, άλλά καί συνεχῶς έρχεται. Καί είναι μέσα μας καί τή γευόμαστε, άλλά καί συνεχῶς έρχεται. Αύτά συνυφαίνονται. Νά τό πιάσουμε αύτό τό πνεῦμα, νά πάρει σωστή στάση ή ψυχή μας καί νά ζούμε άνάλογα, γιά νά έχουμε έλπίδα σωτηρίας.

'' Πνευματικά μηνύματα'' τοῦ π. Συμεών Κραγιόπουλου
πηγή:  proskynitis.blogspot.com
https://makkavaios.blogspot.com

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

Απόστολος Ιούδας ο Αδελφόθεος

 

Απόστολος Ιούδας ο Αδελφόθεος


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΟΥΔΑΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ

 ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού

Στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν δύο ιερά πρόσωπα, τα οποία φέρουν την προσωνυμία «Αδελφόθεοι». Πρόκειται για τους αγίους Ιάκωβο και Ιούδα. Ονομάζονται Αδελφόθεοι, διότι, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, υπήρξαν «αδελφοί» του Κυρίου, για την ακρίβεια, ήταν παιδιά του Μνήστορος  Ιωσήφ, από την πρώτη γυναίκα του.

Ήταν Ιουδαίος την καταγωγή και σύμφωνα με την παράδοση, γιος του χηρεύοντος Μνήστορος  Ιωσήφ, από τον γάμο του και προχωρημένης ηλικίας, όταν μνηστεύτηκε την Παρθένο Μαρία. Είχε δε επτά παιδιά, τον Ιάκωβο, τον Ιωσή, τον Ιούδα, τον Σίμωνα ή Συμεών, την Εσθήρ, την Μάρθα και τη Σαλώμη, η οποία αργότερα έγινε η μητέρα των αποστόλων Ιακώβου και Ιωάννη. Μνηστεύτηκε, κατά θεία οικονομία, την Παρθένο Μαρία, όχι τόσο για να μεγαλώσει τα παιδιά του, αλλά κυρίως να γίνει ο θετός πατέρας και ο προστάτης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι’ αυτό και ο Ιάκωβος, με τον Ιούδα αναφέρονται ως Αδελφόθεοι, αφού έζησαν μαζί κάτω από την ίδια στέγη σαν αδέλφια.

Ο άγιος απόστολος Ιούδας, μας είναι γνωστός από την ομώνυμη Καθολική Επιστολή, η οποία αποτελεί, κατά σειρά, το 26ο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Στον πρώτο στίχο αυτοπαρουσιάζεται ως «Ιούδας, ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ἀδελφός δὲ ᾿Ιακώβου, τοῖς ἐν Θεῷ πατρὶ ἡγιασμένοις καὶ ᾿Ιησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς». Συστήνεται ως αδελφός του Ιακώβου ο οποίος ήταν πολύ γνωστός, ως ο πρώτος Επίσκοπος Ιεροσολύμων και αδελφός του Κυρίου. Και οι δύο συστήνονται ως δούλοι του Ιησού Χριστού, από ταπείνωση, αλλά ο Ιούδας με την επόμενη φράση του «τοῖς ἐν Θεῷ πατρὶ ἡγιασμένοις», θέλει προφανώς να βεβαιώσει ότι η μόνη πατρότητα που τον συνδέει με το Χριστό είναι ο Ουράνιος Πατέρας, μη αφήνοντας καμιά υποψία ότι έχουν επίγειο κοινό πατέρα, όπως ίσως θεωρούσαν κάποιοι αρνητές σύγχρονοί τους, οι οποίοι αρνούνταν την εν Αγίω Πνεύματι σύλληψη του Χριστού, άνευ σπέρματος ανδρός.

Εργαζόταν στο ξυλουργείο του πατέρα του και ζούσε την ανέχεια της πολυμελούς οικογένειας. Φανταζόμαστε ότι θα ήταν αρμονικές και ευλογημένες, όπως ταιριάζει σε μια ιερή οικογένεια, της οποίας μέλος της ήταν ο ίδιος ο Θεός Λόγος. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι δε γνώριζε η οικογένεια ποιος ήταν ο Ιησούς, μέχρι την Βάπτισή του από Ιωάννη τον Πρόδρομο και την φανέρωση από το Θεό Πατέρα της πραγματικής Του ιδιότητας, ως Υιός του Θεού και Λυτρωτής του κόσμου. Είχε τη μεγάλη ευλογία να μεγαλώσει με τον Κύριο και να βιώσει τη χάρη του Θεού στο σπιτικό του, μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά του. Η παράδοση αναφέρει πως ο ηλικιωμένος Ιωσήφ πέθανε ενωρίς και την οικογένεια τη συντηρούσαν τα μεγαλύτερα παιδιά, ο Ιακώβ και ο Ιούδας.

Όταν ο Χριστός βγήκε για το απολυτρωτικό Του έργο φαίνεται πως τα αδέλφια Του δεν πίστεψαν αρχικά στη μεσσιανική Του ιδιότητα, παρά μόνο μετά την Ανάστασή Του.

Γενικά τα βιογραφικά στοιχεία του Ιούδα δεν είναι πολύ γνωστά και είναι συγκεχυμένα, διότι συγχέονται με αυτά του αποστόλου Ιούδα Θαδδαίου. Κάποιοι τον ταυτίζουν με αυτόν. Αλλά αυτό είναι αμφίβολο και αυθαίρετη υπόθεση, χωρίς σοβαρά ερείσματα στα αγιογραφικά κείμενα και την εκκλησιαστική παράδοση. Δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, διότι ο μεν Ιούδας ο Αδελφόθεος γεννήθηκε στην Ιουδαία, ήταν γιος του μνήστορα Ιωσήφ, «ἀδελφός δὲ ᾿Ιακώβου» (στ.1), όπως ο ίδιος αναφέρει στην πρώτη παράγραφο της Επιστολής Του, ενώ ο Ιούδας Θαδδαίος γεννήθηκε στην Γαλιλαία.

Σύμφωνα με την παράδοση ο Ιούδας κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία, πήγε στην Έδεσσα και στην πόλη Αραράτ., όπου μετέστρεψε πολλούς ειδωλολάτρες στο Χριστό και ίδρυσε Εκκλησίες. Εκεί συνελήφθη από φανατικούς ειδωλολάτρες, βασανίστηκε και θανατώθηκε δια τοξευμού. Φαίνεται πως κήρυττε μαζί με τον απόστολο Ιούδα το Ζηλωτή και υπέστησαν μαζί το μαρτυρικό θάνατο, όπως αναφέρεται στον Λαυριωτικό Κώδικα (Ι.78,φ.2156).

Η μνήμη του τιμάται στις 19 Ιουνίου.

Ο Αδελφόθεος Ιούδας έγραψε, όπως προαναφέραμε, και την γνωστή Καθολική Επιστολή, η οποία φέρει και το όνομά του. Πρόκειται για ένα σύντομο κείμενο, ενός κεφαλαίου, αλλά όμως μεστή από ζήλο και θέρμη για την εν Χριστώ σωτηρία. Αποδέκτες της είναι πιθανότατα οι Εκκλησίες της Μ. Ασίας. Αφορμή της συγγραφής της η εμφάνιση κάποιας φοβερής αίρεσης, η οποία απειλούσε την σώζουσα αλήθεια της Εκκλησίας, την «ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει» (στ.3), όπως τονίζει. Μάλιστα αναφέρει και το επείγον της συγγραφής: «πᾶσαν σπουδὴν ποιούμενος γράφειν» (στ. 3). Διότι, «παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρῖμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν χάριν μετατιθέντες εἰς ἀσέλγειαν καὶ τὸν μόνον δεσπότην καὶ Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι» (στ. 3). Κάποιοι υποθέτουν ότι αυτοί οι αιρετικοί ήταν οι Νικολαΐτες, οι οποίοι δίδασκαν ως μέσον «σωτηρίας» την ακολασία! Κάποιοι άλλοι  δέχονται ότι ήταν οι γνωστικοί Καρποκρατιανοί, άλλοι οι Οφίτες ή Καϊνίτες.

Σε αυτή φαίνεται πως ο Ιούδας είχε πολύ καλή γνώση της λεγομένης εβραϊκής αποκαλυπτικής γραμματείας, δηλαδή έργα αγνώστων συγγραφέων, τα οποία είχαν σκοπό να εδραιώσουν την πίστη στους Ιουδαίους και να τους τονώσουν την ευσέβεια, η οποία κλονίζονταν στα χρόνια εκείνα. Κι’ ακόμα να αναθερμάνουν την ελπίδα της ελεύσεως του Μεσσία και της νίκης του καλού επί του κακού. Παραθέτει αποσπάσματα από αυτά το κείμενα, όπως την «διαμάχη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, με τον Σατανά, για τη διεκδίκηση του σώματος του Μωυσή» (στ. 9), παρμένο από το αποκαλυπτικό απόκρυφο βιβλίο:  «Ανάληψις Μωυσέως», το οποίο είχε απήχηση στους ευσεβείς Ιουδαίους και πολλούς Χριστιανούς την εποχή εκείνη, θέλοντας να τονίσει την αδυναμία του Σατανά, μπροστά στην παντοδυναμία του Θεού. Ότι ήλθε ο εσχατολογική εποχή, κατά την οποία θα νικηθεί κατά κράτος ο αρχέγονος εχθρός του 

Πηγή: https://www.impantokratoros.gr

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024

Ὅταν κανείς κάνει τό καθῆκον του, εἶναι πολύ ἀναπαυμένος ἐσωτερικά....

 


π. Ευσέβιος Γιαννακάκης

Στὴ βραδινή τράπεζα τῆς Μονῆς (Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου, Μαρκόπουλο Ωρωπού, ὕστερα ἀπὸ μιὰ κοπιαστική ἡμέρα, ὁ λόγος του σὰν οὐράνια δροσιὰ ἔπεφτε στὶς ψυχές τῶν ἀδελφῶν.
«Κουρασθήκατε σήμερα. Ὅλες πρόθυμες, χαρούμενες, μὲ ὑποδειγματική συνεργασία. Κουρασθήκατε πολύ. Ἀλλὰ ἡ κούραση ξεκουράζει. Ὅταν κανεὶς κάνει τὸ καθῆκον του, εἶναι πολὺ ἀναπαυμένος ἐσωτερικά. Χαριτώνεται ὁ ἄνθρωπος. Τὸν εὐλογεῖ πολὺ ὁ Θεός. Τοσοῦτο μᾶλλον καθ' ὅσον ἐσεῖς κτίζετε τὸ Σπίτι τῆς Παναγίας μας... Κεφαλὴ τῆς Ἀδελφότητός μας ή Παναγία. Νὰ τὴν τιμοῦμε μὲ τὴν αὔξηση τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἁγιότητος...

“Ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν”. Οἱ ἰδιαίτερες μονὲς εἶναι γιὰ τοὺς πιστούς, γιὰ τοὺς δυνατούς, γιὰ τοὺς ἀφοσιωμένους εἰς τὸν Θεὸν ἀνθρώπους. Λοιπόν, τί ὡραῖο πράγμα νὰ ζεῖ ἡ καθεμιὰ τὴ μονὴ ποὺ τῆς ἑτοιμάζει ὁ Θεὸς στὸν Οὐρανό! ... Ἀσύλληπτο στὴ σκέψη τῶν ἀνθρώπων. Νὰ ζεῖ ἀπὸ τώρα τὸ κελλί της ἐπάνω στὸν Οὐρανό. Ἕνας φτωχὸς δουλεύει γιὰ νὰ φτιάξει τὸ σπίτι του, ἀγωνίζεται, τρέχει ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ κεῖ νὰ βρεῖ ἐργασία, καὶ ζεῖ τὸ σπίτι του πρὶν τὸ φτιάξει... Καὶ νιώθει χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση. Ὁ μοναχός; Ἡ μοναχή; Ὄχι μονὴ καὶ κελλάκι, ἀλλὰ ἀνάκτορο φτιάχνει ἐκεῖ πάνω στὸν Οὐρανό.

Εἶναι μία ἀλήθεια, μία πραγματικότης αὐτή δὲν εἶναι θεωρία... Μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ κτίζει κανεὶς τὸν ἑαυτό του, καὶ ταυτόχρονα κτίζεται καὶ τὸ σπίτι του ἐπάνω στὸν Οὐρανό... Κτίζεται μὲ τὴν προσπάθειά του ἐδῶ, μὲ τὸν ἀγώνα του, μὲ τὸ δόσιμό του, μὲ τὴν ἀφιέρωσή του. Ὁ Θεὸς νὰ δώσει νὰ ἀποτελοῦν βίωμα αὐτά...»

ΠΗΓΗ: “Ιερομόναχος Ευσέβιος Γιαννακάκης «επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος»”, εκδ. Ι. Μ. Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αιγιαλείας, σελ. 354-355
 
πηγή:  proskynitis.blogspot.com
https://makkavaios.blogspot.com