Ρώτησε ένας μοναχός κάποιον προσκυνητή: Πόσα κινητά έχεις;
Τρία.
Και το τέταρτο που είναι; Το ξέχασες στο σπίτι μου; Όμως, ας είναι, μια που μιλάμε για κινητά, να  σε ρωτήσω κάτι ακόμη: Πώς ανοίγει το τηλέφωνό σου;
Με  τον ανάλογο κωδικό, το ΡΙΝ.
– Έτσι και ή προσευχή. ’Άν θέλεις να εισακουστεί, τότε χρειάζεται και το ανάλογο κλειδί, ό ανάλογος κωδικός, αλλιώς όλος ό κόπος και ό χρόνος  της προσευχής σου θά πάει χαμένος. Λέγε, λοιπόν, απαραιτήτως πριν από τήν κύρια προσευχή σου στον Κύριό μας: Ό Θεός ίλάσθητί μοι τον αμαρτωλόν και έλέησόν με.
Ό Θεός ίλάσθητί μοι τον χειρότερο αμαρτωλό του κόσμου, τον πιο πονηρό, κακόβουλο, αμετανόητο, προβληματικό, άθλιο, φίλαυτο και κακότροπο άνθρωπο και πλάσμα της Γής, που υπήρξε υπάρχει και θά υπάρξει, και έλέησόν με.
Ό Θεός ίλάσθητί μοι τον αμαρτωλόν και ελέησον  με. Και έμενα και όσους μάς έχουν ταλαιπωρήσει, στεναχωρήσει, θλίψει σωματικά ή ψυχικό.  Όσους μάς έχουν συκοφαντήσει, αδικήσει, βλάψει, καταραστεί, κακολογήσει, ταράξει και με οποιονδήποτε τρόπο έχουν καταφερθεί ενάντιο μας, των όποιων τα ονόματα και τους τρόπου Συ γιγνώσκεις.
Ό Θεός ίλάσθητί μοι τον αμαρτωλόν και ελέησον  με. Καθώς επίσης και όσους εγώ έχω βλάψει  ταλαιπωρήσει, πονέσει, θλίψει, έχω καταφερθεί  εναντίον τους με κάθε τρόπο και όσα μύρια κακά έχω   κάνει εν έπιγνώσει ή άσυναισθήτως, έκουσίως ή άκουσίως, στους αδελφούς μου.
Ο Θεός ίλάσθητί μοι τον άμαρτωλόν και έλέησόν Και έμενα και όσους μάς έχουν αγαπήσει, ελεήσει, εξυπηρετήσει, διακονήσει ψυχικώς και σωματικώς, εν έπιγνώσει ή άσυναισθήτως, εκουσίως ή άκουσίως.
Και κατόπιν συνεχίζεται άνεμποδίστως ή προσευχή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ. ΠΑΤΗΡ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ.
https://simeiakairwn.wordpress.com