Σε τέσσερις μόνο λέξεις συγκεφαλαιώνονται και τα τέσσερα Ευαγγέλια του Χριστού: «Χριστός ανέστη! Αληθώς ανέστη!»… Σε καθεμιά από αυτές τις λέξεις βρίσκεται από ένα Ευαγγέλιο, και στα τέσσερα Ευαγγέλια βρίσκεται όλο το νόημα όλων των κόσμων του Θεού, ορατών και αοράτων…

Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς.

ΠΗΓΗ

https://simeiakairwn.wordpress.com