Εορτολόγιο

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023

Ὁ Χριστὸς δεχόμενος τὸ βάπτισμα ταυτίζεται μὲ τοὺς ἀνθρώπους, μὲ ὅλους τούς ἁμαρτωλοὺς ἀνεξαιρέτως. Ταυτίζεται μὲ κάθε ἁμαρτωλὸ ποὺ χρειάζεται συγχώρηση, σωτηρία καὶ ἀναγέννηση…

 

Ὁ Χριστὸς δεχόμενος τὸ βάπτισμα ταυτίζεται

 μὲ τοὺς ἀνθρώπους, μὲ ὅλους τούς ἁμαρτωλοὺς 

ἀνεξαιρέτως. Ταυτίζεται μὲ κάθε ἁμαρτωλὸ ποὺ

 χρειάζεται συγχώρηση, σωτηρία καὶ ἀναγέννηση…

Ταυτίζεται μὲ ὅλους καὶ μὲ τὸν καθένα μας.
 Μὲ τὸ Βάπτισμά Του δείχνει πὼς δὲν ἦρθε 
γιὰ νὰ κρίνει ἢ νὰ καταδικάσει, οὔτε γιὰ νὰ 
φέρει ἀντικειμενικοὺς νόμους καὶ κανόνες, 
ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς τελειότητας καὶ Θεότητάς Του,
 ἀλλὰ γιὰ νὰ ἑνωθεῖ μαζί μας ἔτσι, ὥστε γινόμενος
 ἕνας ἀπὸ μᾶς νὰ μᾶς καταστήσει μετόχους
τῆς τέλειας καὶ ἀναμάρτητης ζωῆς Του. 
Ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς ἔλεγε γι’ Αὐτόν,
 “ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτία τοῦ
 κόσμου!” (Ἰωάν. 1,29) . Ὁ Χριστὸς εἰσῆλθε
 στὸν κόσμο μας ὡς παιδί, καὶ μὲ τὴ γέννησή 
Του ἀνέλαβε καὶ οἰκειώθηκε τὴν ἀνθρώπινη φύση.
 Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἔγινε Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου.
 Καὶ τὸ ἔκανε αὐτὸ ὄχι γιὰ τοὺς δικαίους,
 ἀλλὰ γιὰ τοὺς ἁμαρτωλούς, γιὰ τοὺς ἀπολωλότες.
 Τοὺς ἀγαπᾶ μὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη, τοὺς 
προσφέρει τὸν Ἑαυτό Του καὶ ὁλόκληρη τὴ ζωή Του.
 Ἐδῶ στὸ βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου, Αὐτός,
 ὁ ἀναμάρτητος ἑνώνεται μὲ τοὺς χαμένους,
 ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἁμαρτία ποὺ μπορεῖ
 νὰ ὑπερβεῖ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς. 
Μὲ τὸ βάπτισμά Του ἑνώνεται μὲ τὴ ζωὴ
 τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἀκριβῶς
 ἀργότερα, στὸ τέλος Αὐτός, ὁ ἀθάνατος,
 ἑνώνεται ἐπίσης ἐλεύθερα μὲ τοὺς ἀνθρώπους
 στὸ θάνατο. Ὅλα αὐτὰ μαρτυροῦν πὼς
 ὁ Χριστὸς ἐπιθυμεῖ νὰ μᾶς σώσει μὲ τὴν ἀγάπη·
 ἀγάπη ὅμως πάνω ἀπὸ ὅλα σημαίνει ἕνωση 
μ’ αὐτὸν ποὺ ἀγαπᾶς. Σύμφωνα μὲ τὸν προφήτη
 Ἡσαΐα, “οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει
 καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται… τῷ μώλωπι αὐτοῦ 
ἡμεῖς ἰάθημεν” (Ἡσ. 53, 4-5) .
π. Αλέξανδρος Σμέμαν.

Πηγή: http://yiorgosthalassis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.