Εορτολόγιο

Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Τὸ δικαίωμα ἐντάξεως εἰς τὸ ΝΑΤΟ, σημαντικώτερον τοῦ δικαιώματος ἱερουργίας;

 

Τὸ δικαίωμα ἐντάξεως εἰς τὸ ΝΑΤΟ, σημαντικώτερον τοῦ δικαιώματος ἱερουργίας;

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

  Εἶναι πρωτόγνωρη ἡ ἀφωνία ἡ ὁποία παρατηρεῖται γιὰ τὴ συνεχιζόμενη ἀντιεκκλησιαστικὴ βία σὲ βάρος τῆς Αὐτόνομης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τῆς μόνης ἀναγνωρισμένης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν κατὰ Τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

 Διακόπτουν οἱ ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία τὴ Θεία Λειτουργία, ἐπιτίθενται σὲ πιστοὺς τὴν ὥρα ποὺ ἐκκλησιάζονται καὶ παρόλα αὐτά παρατηρεῖται μεγάλη ἀφωνία. Ἁρπάζουν μὲ βία Ἱεροὺς Ναοὺς οἱ ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἀφωνία συνεχίζεται.

 Φυλάκισαν πρόσφατα τὸν Ἡγούμενο Παῦλο τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου καὶ καμιὰ διαμαρτυρία δὲν ἔγινε ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἀπὸ τὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία Κύπρου. Πέταξαν τὴν Θεία Κοινωνία στὸ δρόμο μὲ τὸ Ἅγιο Δισκοπότηρο οἱ ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας καὶ κανεὶς δὲν διαμαρτυρήθηκε. Τὸ “δίκαιο” αἴτημα τῆς Οὐκρανίας γιὰ ἔνταξη στὸ ΝΑΤΟ, εἶναι σημαντικότερο τοῦ δικαιώματος γιὰ ἱερουργία;

Συχνὰ ἀκοῦμε βανδαλισμοὺς καὶ ἁρπαγὲς Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἐπιθέσεις σὲ πιστούς τῆς Αὐτόνομης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τῆς μόνης ἀναγνωρισμένης ἀπὸ τὶς κατὰ Τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ παρόλα τοῦτα εἶναι προτιμότερη ἡ σιωπή. Εἶναι καὶ εἰς γνώση τοῦ ΟΗΕ τὰ ἀντιεκκλησιαστικὰ αὐτὰ ἐγκλήματα.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ Αὐτόνομη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας δὲν συνηγορεῖ στὸν πόλεμο αὐτὸ μεταξὺ Ρωσίας καὶ Οὐκρανίας. Σὲ αὐτὸ τὸν ἀπάνθρωπο πόλεμο μεταξὺ Ρωσίας καὶ Οὐκρανίας, ὁ ὁποῖος ἄρχισε πολὺ πρὶν τὸ ἔτος 2022, τὰ θύματα δὲν εἶναι οὔτε τὸ κράτος τῆς Ρωσίας, οὔτε τὸ κράτος τῆς Οὐκρανίας. Ἀδικημένος εἶναι ὁ Οὐκρανικὸς καὶ ὁ Ρωσικὸς λαός.

Διεξάγεται ἕνας πόλεμος μὲ κριτήριο τὴν ἔνταξη ἢ ὄχι στὸ ΝΑΤΟ τῆς Οὐκρανίας. Διασαλεύεται ἡ παγκόσμια ἡ εἰρήνη γιὰ τὴν ἐπιμονὴ τῆς Οὐκρανίας νὰ ἐνταχθεῖ στὴ Βορειοατλαντικὴ συμμαχία. Δὲν γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι ἂν γίνει κατορθωτὸ τοῦτο ἀπὸ πλευρᾶς Οὐκρανίας, ὁ κίνδυνος ἑνὸς πολὺ μεγαλύτερου πολέμου, γιατί ὄχι καὶ παγκόσμιου, θὰ ἐπικρέμεται ὡς “δαμόκλειος σπάθη” στὴν ἀγωνιῶσα ἀνθρωπότητα; Κι ὕστερα ὁμιλοῦν γιὰ “εἰρήνη” καὶ γιὰ διάσκεψη εἰρήνης.

Τὸ “δίκαιο” αἴτημα τῆς Οὐκρανικῆς κυβέρνησης, ἀντιστρατεύεται τὸ δίκαιο αἴτημα τοῦ ἀδικούμενου Οὐκρανικοῦ λαοῦ γιὰ εἰρήνη, ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖται σὲ ἕνα πόλεμο μὲ τὴν ἐπιμονὴ γιὰ ἔνταξη στὸ ΝΑΤΟ, αἴτημα τὸ ὁποῖο θὰ διασαλεύσει σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν παγκόσμια εἰρήνη. Οἱ Νατοϊκοὶ στέλνουν τὰ ὅπλα, Οὐκρανοὶ ὅμως σκοτώνονται. Ἀποδυναμώνεται ὅμως ἡ Ρωσία καὶ αὐτὸ εἶναι πολὺ “σημαντικό”.

Ἡ Ρωσία διεξάγει ἕνα πόλεμο μὲ κριτήριο τὴν μὴ ἔνταξη στὸ ΝΑΤΟ τῆς Οὐκρανίας. Ἀδικημένος εἶναι ὁ Οὐκρανικὸς καὶ Ρωσικὸς λαός, καθότι ἡ αἱματοχυσία γιὰ τὸ ΝΑΤΟ γίνεται. Ποιὸς μπορεῖ νὰ λησμονήσει τὴν πρόσφατη συγκινητικὴ συμβολὴ Ἀμερικανοῦ πολιτικοῦ σὲ μπαράκι στὸ Κίεβο, σὲ ρὸκ τραγούδια μὲ ἠλεκτρικὴ κιθάρα, τὴ στιγμὴ πού παραδίπλα σκοτώνονταν τόσοι Οὐκρανοί; Αἴφνης τὸ ΝΑΤΟ ἔγινε προασπιστής τῶν δικαίων τῶν ἀδικουμένων λαῶν;

Θὰ γίνει τὸν Ἰούνιο στὴν Ἑλβετία διάσκεψη γιὰ τὴν εἰρήνη, στὴν ὁποία θὰ συμμετάσχουν ὅσοι ὑποστηρίζουν τὶς ἐπιλογὲς τῆς Οὐκρανικῆς κυβέρνησης. Δὲν ξέρουν πῶς θὰ τερματιστεῖ ὁ ἀπάνθρωπος αὐτὸς πόλεμος; Γιατί δὲν γίνεται διάσκεψη στὰ πλαίσια τοῦ ΟΗΕ; Δὲν ἐξυπηρετοῦνται ὅμως ἔτσι οἱ σκοποί τους. Ξέρουν πῶς θὰ γίνει εἰρήνη ἂν θέλουν, ὅπως ἤξεραν πῶς θὰ ἐμποδίζετο ἡ ἔναρξη ἑνὸς τέτοιου πολέμου.

Γιὰ τοὺς βανδαλισμοὺς καὶ ἁρπαγὲς Ἱερῶν Ναῶν, τὶς ἐπιθέσεις σὲ πιστούς, τὶς διώξεις Κληρικῶν τῆς Αὐτόνομης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τῆς μόνης ἀναγνωρισμένης ἀπὸ τὶς κατὰ Τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, γιατί εἶναι προτιμότερη ἡ σιωπή, ἀκόμα καὶ ἀπὸ Ὀρθοδόξους;

 πηγή: orthodoxostypos.gr

https://makkavaios.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.