Εορτολόγιο

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Δελτίο Τύπου - Ψήφισμα Επετείου Αυτονομίας Βορείου Ηπείρου -ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ


Δελτίο Τύπου - Ψήφισμα Επετείου Αυτονομίας Βορείου Ηπείρου


                                              
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ
                               
Ἀριθ. Πρωτ. 29                                                                    Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 13ῃ Μαΐου 2012


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
«Τὸ Βορειοηπειρωτικὸ  ζῇ». Αὐτὸ εἶναι τὸ συμπέρασμα ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὴν πολυπληθῆ συγκέντρωση, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι γιὰ νὰ τιμηθῇ ὁ Αὐτονομιακὸς Ἀγώνας τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τὸ «Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας» τὸ 1914. Ἡ κατανυκτικὴ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, τὸ ἱερὸ μνημόσυνο ὑπὲρ τῶν πεσόντων καὶ τῶν ἀγωνισθέντων σ’ ἐκεῖνο τὸν ἀγώνα, ἡ ἐμπεριστατωμένη ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, ἡ εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ Ἡρῷον τῆς κωμοπόλεως, τὸ τρισάγιο καὶ ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος, ἀνέβασαν στὰ ὕψη τὸ ἐθνικὸ φρόνημα τοῦ λαοῦ. Στὸ τέλος, ἐγκρίθηκε, διὰ βοῆς, τὸ ἀκόλουθο
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
«Ζητᾶμε: 1) Νὰ σταματήσῃ ἀμέσως ἡ καταπίεση τῶν κατοίκων τῆς ἡρωϊκῆς Χειμάρρας καὶ νὰ διακηρυχθῇ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ἡ Ἑλληνικότητά της.
2) Νὰ παρέμβῃ ἡ Ἑλλάδα στὸ θέμα τῆς διδασκαλίας τῆς Ἱστορίας, ὥστε νὰ παύσουν τὰ Βορειοηπειρωτόπουλα νὰ διδάσκωνται ψεύδη καὶ ἀνακρίβειες, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ὅτι καὶ ἡ ἐλεύθερη Ἤπειρος ἀνήκει στὴν Ἀλβανία.
3) Νὰ σταματήσῃ ὁ διχασμὸς τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Ἡγεσίας, ποὺ τόσο ἀρνητικὰ ἐπιδρᾷ στὸ ἐθνικὸ αὐτὸ θέμα. Ὅσες φορὲς ὁ Ἑλληνισμὸς βρέθηκε διχασμένος, ἔχασε τὰ ἐθνικά του ζητήματα.
4) Νὰ ἀπαιτήσῃ ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ἀπὸ τὴν Ἀλβανία νὰ τῆς δοθοῦν ἀκριβῆ στοιχεῖα γιὰ τὴν διενεργηθεῖσα ἀπογραφή, ἡ ὁποία ἀνεβάζει τοὺς Βορειοηπειρῶτες μόλις σὲ 25.000. Παράλληλα, νὰ κινητοποιήσῃ τὴν «ΟΜΟΝΟΙΑ» γιὰ νὰ πραγματοποιήσῃ τὴν δική της ἀπογραφή, ὅπως ἔχει ὑποσχεθῆ, ὥστε νὰ φανῇ ἀκριβῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐπίσης νὰ παρακινήσῃ καὶ τοὺς ἐν Ἑλλάδι Βορειοηπειρῶτες, τῶν ὁποίων ἡ εὐθύνη στὸ προκείμενο θέμα εἶναι μεγάλη.
5) Νὰ γίνῃ, χωρὶς ἀναβολή, ἡ περισυλλογὴ τῶν ὀστῶν τῶν πεσόντων ἡρώων, κατὰ τὸ Ἔπος 1940-1941, καὶ νὰ δημιουργηθῇ ὁπωσδήποτε στρατιωτικὸ μαυσωλεῖο καὶ στὴν Ἑλληνικὴ πόλη τῆς Κορυτσᾶς.   Τέλος,
6)  Δηλώνουμε, ὅτι, πιστοὶ στὶς ὑποθῆκες τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, θὰ συνεχίσουμε τὸν ἀγῶνα, μέχρις ὅτου ἐπιτευχθῇ ἡ ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα ».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου