Εορτολόγιο

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Έχουν δύναμι, όταν βοηθάς κι εσύZoom in (real dimensions: 250 x 270)


Εικόνα


Το ότι, ούτε η συγγένεια ούτε η φιλία δεν ωφελεί καθόλου άκουσε τι λέγει ο Προφήτης
 ∙ “Αν έλθουν ο Νώε , ο Ιώβ και ο Δανιήλ, δεν θα μπορέσουν να ελευθερώσουν τους 
υιούς τους και τις θυγατέρες τους” (πρβλ. Ιεζ. 14, 14-18 ) . Και γιατί λέγω για όσα 
πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, τη στιγμή που ούτε και στην παρούσα ζωή δεν 
ωφέλησε καθόλου η φιλία; Πόσους οδυρμούς και θρήνους δεν εξέβαλε ο Σαμουήλ και
 παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να σώση τον Σαούλ; Πόσες ευχές δεν έκανε ο Ιερεμίας και
 όμως σε τίποτε δεν ωφέλησε τους Ιουδαίους; αλλά και κατηγορήθηκε για τις προσευχές του.
 Και γιατί απορείς που ο Ιερεμίας δεν ωφέλησε σε τίποτε με τις προσευχές του, τη στιγμή 
που για τον Μωυσή λέγει, ότι ούτε και εκείνος θα μπορούσε να σώση τους Ιουδαίους , 
μολονότι τότε πήρε πάνω του το βάρος της κακίας τους, επειδή είχε επικρατήσει η κακία και
 εκείνοι δεν προσέφεραν τίποτε από τον εαυτό τους; Πόσο δεν θρήνησε ο Παύλος τους
 Ιουδαίους λέγοντας∙ “Αδελφοί, η μεγάλη επιθυμία της καρδιάς μου και η προσευχή μου
 στο Θεό είναι να τους χαρίση ο Θεός τη σωτηρία” (Ρωμ. 10,1 ) . Τι πέτυχε λοιπόν η προσευχή
 του; Τίποτε. Και γιατί λέω η προσευχή του, τη στιγμή βέβαια που ευχόταν να γίνη ανάθεμα για
 χάρι τους; ( Ρωμ. 9,3 ) .
Τι συμβαίνει λοιπόν; Είναι περιττές οι προσευχές των αγίων; Καθόλου, αλλά έχουν και 
πολύ μεγάλη δύναμι, όταν τις βοηθάς και συ. Έτσι ανέστησε ο Πέτρος την Ταβιθά , όχι μόνο
 με την προσευχή, αλλά και με την ελεημοσύνη εκείνης∙ έτσι βοήθησαν όλους οι άγιοι
 με τις προσευχές τους. Και αυτό μεν ισχύει για εδώ, ενώ εκεί δεν ισχύει τίποτε από αυτά,
 αλλά 
η σωτηρία χαρίζεται μόνον από τα έργα.
( Εις τον ΜΗ΄ Ψαλμόν, ΕΠΕ 6, 182-184. PG 55, 228-229 )         Πηγή: «ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
                 Χρυσοστομικός Άμβων
                         Ε΄
                         Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ
                     Τα νεύρα της ψυχής»
                         Έκδοσις
              Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου
                     Νέα Σκήτη Αγ. Όρους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου