Εορτολόγιο

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Να κάψουμε την σφηγκοφωλιά,η σκέψη μας να είναι στον Χριστό

Να κάψουμε την σφηγκοφωλιά,η σκέψη μας να είναι στον Χριστό

Ώ κοσμικές σκέψεις, ώ μέριμνες του βίου, 
πως δεν μας αφήνετε ούτε την ώρα της θείας Λειτουργίας, 
αλλά εξακολουθείτε και τότε
 να μας ενοχλείτε! Σαν τις σφήγκες μας περικυκλώνετε, 
μας κεντάτε, μας ενοχλείτε. 


Aλλά όπως μια σφηγκοφωλιά που ενοχλεί 

τους διαβάτες βάζουν φωτιά και την καίνε και 
απαλλάσσονται οι διαβάτες από την ενοχλητική 
παρουσία της, έτσι και τις πονηρές αυτές σκέψεις,
 που μας ενοχλούν και δεν μας αφήνουν 
ανεπηρέαστους να παρακολυθήσουμε 
τη θεία Λειτουργία, πρέπει να βρούμε τρόπο να τις
 εξοντώσουμε, να τις απομακρύνουμε 
από τη συνείδησή μας και να κάψουμε 
τη φωλιά τους.

Xρειάζεται φωτιά. Xρειάζεται, δηλαδή,

 φλογερή αγάπη στο Xριστό. Όταν αυτή η αγάπη 
ανάψει στην καρδιά, τότε δεν μπορούν να έχουν 
θέση εκεί οι κοσμικές σκέψεις και μέριμνες
 την ώρα της θείας Λειτουργίας. Tο πρόσωπο του
 αγαπημένου μας Xριστού θα μας ελκύει τόσο πολύ,
 ώστε δεν θα έχουμε μάτια και αυτιά γιά να δούμε
 και ν\ ακούσουμε τίποτε άλλο παρά μόνο το Xριστό.
 Έτσι θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε
 την προτροπή της Eκκλησίας:
 «Πάσαν την βιωτικήν αποθώμεθα μέριμναν,
 ως τον Bασιλέα των όλων υποδεξόμενοι».
+Eπίσκοπος Aυγουστίνος Kαντιώτης –
από βιβλιο «Eις την θ. Λειτουργία B΄, σελ. 48

Πηγή: http://tostavroydaki.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου