Εορτολόγιο

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης παρέδωσε καί ἐπίσημα τά «κλειδιά» τῆς χώρας: «Ἡ Εὐρώπη πάνω ἀπό τά ἐθνικά μας συμφέροντα»!

 

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης παρέδωσε καί ἐπίσημα τά «κλειδιά» τῆς χώρας: «Ἡ Εὐρώπη πάνω ἀπό τά ἐθνικά μας συμφέροντα»!

 

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Τήν ὥρα πού ἡ ἐνεργειακή κρίση γιγαντώνεται, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης παρέδωσε τά συμφέροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ στό ἔλεος τῆς Κομισιόν.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Αὐτό πού ἐκστόμισε ὁ πρωθυπουργός στήν Σόφια, ἀπευθυνόμενος στήν Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάϊεν στήν τελετή ἔναρξης ἐμπορικῆς λειτουργίας τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου IGB, θά ἔλεγε κανείς πώς συμπυκνώνει σέ μία καί μόνο πρόταση, ὅλη τήν πολιτική κοσμοθεωρία τοῦ Κυριάκου... Μητσοτάκη.

«Νά εἴμαστε βέβαιοι πώς θέτουμε τήν εὐρωπαϊκή ἀλληλεγγύη πάνω ἀπό τά ἐθνικά συμφέροντα», δήλωσε μεταξύ ἄλλων, ἀναφερόμενος στό ζήτημα τῆς ἐνεργειακῆς κρίσης.

Πάνω σέ αὐτήν την - ἀκραία - διεθνιστική ἀντίληψη πού φέρνει σέ δεύτερη μοῖρα τά συμφέροντα τῆς χώρας, πατοῦσε ἐξ' ἀρχῆς τό δόγμα διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Ὅταν τά συμφέροντα μᾶς χώρας βρίσκονται «ἔξω» ἀπό αὐτήν, τότε ὁλόκληρος ὁ λαός της βρίσκεται ὑπό καθεστώς ὁμηρίας. Εἶναι τόσο ἁπλό.

Κάποτε τό νά πεῖ δημόσια πρωθυπουργός μιᾶς χώρας πώς δέν εἶναι προτεραιότητα του, τά συμφέροντα τῆς χώρας του, δέν θά μποροῦσε νά τό διανοηθεῖ κανείς, οὔτε γιά ἐσχάτου τύπου μπανανίες. Τό ἀδιανόητο ἔγινε θλιβερή πραγματικότητα ὅμως. Ὄχι πώς ὁ περισσότερος κόσμος δέν τό εἶχε ἀντιληφθεῖ, ἄλλα ἔχει τή σημασία του το ὅτι ἔχουν χαθεῖ ἀκόμα καί τά προσχήματα.

Σέ αὐτό τό εὐμετάβλητο παγκόσμιο σκηνικό πού βρίσκεται σέ ἀναβρασμό, ἔχουμε χῶρες πού συσπειρώνονται ταχύτατα στήν ἐθνική πολιτική καί ἐγκαταλείπουν τίς ἐξαρτήσεις ἀπό λυκοσυμμαχίες, καί ἔχουμε καί χῶρες πού παραμένουν ἀφοσιωμένες ἑταῖρες τοῦ διεθνισμοῦ, παραμένοντας καθηλωμένες στά ἀμπάρια τοῦ βυθιζόμενου εὐρωπαϊκοῦ «ὑπερωκεάνιου», μέχρι αὐτό νά πιάσει πάτο.

Δυστυχῶς ἡ κυβέρνηση ἔχει ἐντάξει τήν χώρα μας στήν δεύτερη κατηγορία, καί αὐτό δέν φαίνεται νά ἀλλάζει, μιᾶς καί ὁ πολιτικός τυχοδιωκτισμός πού ὑποθηκεύει τό μέλλον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, παραμένει βασικός ἄξονας τῆς πολιτικῆς Μητσοτάκη.

Συμφέρον γιά ποιόν; Ἀλληλεγγύη γιά ποιούς;
Ὅπως εἴχαμε γράψει καί ἄλλοτε, τήν ἴδια στιγμή πού ἰσοπεδώνεται τό ἐσωτερικό τῆς χώρας, ἡ ἡγεσία στέλνει τά λεφτά τῆς ἔξω, μορφώνει τά παιδιά τῆς ἔξω, προσλαμβάνει ἐργατικό δυναμικό ἀπό ἔξω, «λύνει» τό δημογραφικό μέ πληθυσμούς ἀπό ἔξω, προσελκύει ἐπενδυτικές γαλέρες ἀπό ἔξω, παραχωρεῖ τίς ἐξουσίες τῆς χώρας ἔξω. Μιά ἡγεσία πού κυβερνᾶ αὐτή τή χώρα μέ βλέμμα ἐξολοκλήρου στραμμένο «ἔξω», καί μόνο γιά τυπικούς λόγους βρίσκεται ἀκόμα ἐντός συνόρων.

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐκλέχθηκε ἀπό τούς ψηφοφόρους ἐντός τῆς χώρας του, γιά νά μπορεῖ σήμερα νά ἀφήνει τά συμφέροντα τῆς στά χέρια μιᾶς ἐξουσιαστικῆς «ἐλίτ» ἐκτός συνόρων, ἡ ὁποία θά κρίνει πώς, πότε καί ἄν θά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀνάγκες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Θεμελιῶδες ἐρώτημα, τό πῶς μπορεῖ νά ἐπιβιώσει μιά χώρα ὅταν ὁ ἡγέτης της, παραδίδει τά «κλειδιά» τῆς τύχης της σέ τρίτους. Πού θά θέσεις τίς κόκκινες γραμμές σου, ὅταν ἔχεις συμφωνήσει νά στίς χαράζει ἄλλος.

Μάλιστα ἔχει σημασία νά προσέξουμε πώς ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶπε στήν ὁμιλία του πώς ἡ εὐρωπαϊκή πολιτική διαχείρισης τῆς ἐνεργειακῆς κρίσης, θά πρέπει νά ἀκολουθήσει τήν ἴδια στρατηγική πού ἐφαρμόστηκε στήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας. Τότε δηλαδή πού ὑπῆρξε ἔμπρακτη εὐρωπαϊκή «ἀλληλεγγύη» κυβερνήσεων, γιά νά γίνουν τά χρυσοφόρα deal μέ τίς φαρμακευτικές, νά ἐπιβληθοῦν ὅλα τά ἀπολυταρχικά μέτρα καί νά γίνουν οἱ εὐρωπαϊκοί λαοί «πειραματόζωα» γιά πειραματικά σκευάσματα πού ἐγκρίθηκαν μέ ἄδεια ἔκτακτης ἀνάγκης.

Αὐτή εἶναι ἡ «ἀλληλεγγύη» ὅπως τήν ἀντιλαμβάνεται ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης γιά τήν πανδημία καί αὐτήν ζητᾶ καί τώρα γιά τό ἐνεργειακό ζήτημα.

Πολιτική διεθνοποίησης γιά τό πρωθυπουργικό «image»
Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ πρωθυπουργός ἀρέσκεται πολύ στό νά διεθνοποιεῖ ζητήματα καί νά ψάχνει ἀπεγνωσμένα ἀνταπόκριση (καί ἀναγνώριση) ἐκτός συνόρων. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι πολύ «μικρή» γιά τόν «βαθυστόχαστο πολιτικό διεθνοῦς ἀκτινοβολίας», ὅπως τόν χαρακτήρισε ὁ Γιάννης Οἰκονόμου. Ἡ κάλπη πού τόν ἀνέδειξε ἡγέτη τῆς χώρας, ἔγινε ἁπλά ἕνα «σκαμνί» γιά νά πατήσει πάνω καί νά μεγαλώσει τό πολιτικό «ἀνάστημα» του, ὥστε νά διαπραγματεύεται τήν Ἑλλάδα στό διεθνιστικό παζάρι. Παντελῶς ἀδιάφορος γιά τόν ἑλληνικό λαό καί πλέοντας σέ πελάγη ἀλαζονείας.

Κατά τήν περίοδο τῆς πανδημίας, ὁ κ. Μητσοτάκης διεθνοποιοῦσε μέ ἐπιστολές του πρός τήν Κομισιόν προτάσεις γιά αὐταρχικότερο ἔλεγχο τῶν λαῶν (πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ, ἀπαγόρευση ταξιδιῶν γιά ἀνεμβολίαστους κ.λπ.) καί ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε γιά νά πρωτοπορεῖ στό εὐρωπαϊκό στερέωμα, ὅσον ἀφορᾶ τίς ριζοσπαστικές πολιτικές πού προήγαγαν τόν ἀπολυταρχισμό καί ἰσοπέδωναν κατοχυρωμένες ἐλευθερίες.

Στό Οὐκρανικό διεθνοποίησε τό τάξιμο του στήν «σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας» μέ τήν αὐθαίρετη «ἀπόφαση» ἀνοικοδόμησης τοῦ μαιευτηρίου στήν Μαριούπολη, μέ τήν ὁμιλία «πλανητάρχη» στό Κογκρέσο, μέ τήν προσωπική ἀπόφαση τοῦ νά στείλει στρατιωτικό ἐξοπλισμό στήν Οὐκρανία, μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Ζελένσκι (καί τῶν νεοναζιστῶν του Ἀζόφ) στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων, καί μέ ἄλλα - διεθνοῦς ἐμβέλειας - «πυροτεχνήματα».

Καί στά ἑλληνοτουρκικά ἀντί νά λαμβάνονται σοβαρά μέτρα ἀποτροπῆς τῆς ἐπιθετικότητας τῆς Τουρκίας, ὁ πρωθυπουργός διεθνοποιεῖ συνεχῶς τήν κρίση μέ διαβήματα, παρακαλετά γιά κυρώσεις, καί ἐπικοινωνιακή «κλάψα» σέ ΟΗΕ καί ΝΑΤΟ. Γιατί ἡ «ἀλληλεγγύη» εἶναι πάνω ἀπ' ὅλα, καί γιατί οἱ «σύμμαχοι» θά μᾶς προστατέψουν, ἀσχέτως ἄν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι σκάβουμε τόν λάκκο μας μέ τό νά ἀποποιούμαστε τά συμφέροντα μᾶς.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἔχουμε μιά Τουρκία πού ὄχι μόνο διεκδικεῖ μέχρι κεραίας τά ἐθνικά συμφέροντα τῆς, ἄλλα ἐπινοεῖ καί νέες ἀπαιτήσεις, νέες διεκδικήσεις γιά συμφέροντα πού βασίζονται σέ κατά φαντασίαν δικαιώματα.

Ἡ μόνη διεθνοποίηση πού φαίνεται πώς ἀπεχθάνεται ὁ πρωθυπουργός γιά τό πρόσωπο τοῦ, εἶναι ἡ διεθνοποίηση τῶν σκανδάλων τῆς κυβέρνησης, καί ἰδιαίτερα τοῦ σκανδάλου τῶν ὑποκλοπῶν τό ὁποῖο εἶναι τόσο δύσοσμο πού ἔχει... διεθνοποιηθεῖ ἀπό μόνο του, παρά τίς συστηματικές προσπάθειες τῆς κυβέρνησης νά περιοριστεῖ τό θέμα ἐντός τῶν συνόρων, μέχρι νά «σβήσει».

Ἡ ἀπάντηση του στό ἀνελέητο «σφυροκόπημα» τῶν διεθνῶν παρατηρητηρίων καί μέσων, ἦταν μιά ἀκόμη προσπάθεια διεθνοποίησης καί ἠρωοποίησης τῶν δοκιμασιῶν πού περνᾶ ὁ πρωθυπουργός τόν τελευταῖο καιρό. Τό ἀφήγημα δηλαδή ὅτι πίσω ἀπό τό σκάνδαλο βρίσκεται Πούτιν καί ὁ Ἐρντογάν, γιατί ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι ὁ τελευταῖος «πατριωτικός» κυματοθραύστης τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς σκηνῆς.

Ἕνας «πατριώτης» πού πέταξε μέ συστημένη «σαΐτα» τά ἐθνικά μας συμφέροντα, στό γραφεῖο τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάϊεν...
sportime 


πηγή: orthodoxia-ellhnismos.gr

http://makkavaios.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.